• ółążść‡

Rok św. Józefa

Rok św. Józefa

 8 grudnia Papież podpisał List Apostolski „Patris corde” (>>czytaj<<)

w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego

„Rok św. Józefa” dekret o odpustach zupełnych (>>zobacz<<)

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Sonda

Czy podczas wakacyjnych wyjazdów odwiedzasz sanktuaria i znane miejsca pielgrzymkowe?

Tak, staram się odwiedzić takie miejsce w każde wakacje.

Tak, zawsze szukam sanktuarium w pobliżu miejsca wypoczynku.

Nie, nawet nie pomyślałem/am, o takiej możliwości.

Spróbuję to zrobić w tym roku.


I. UDZIAŁ W WYDARZENIU: Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmentarzu, w parafi lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem. Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. 12:00 – Anioł Pański 15:00 – Godzina Miłosierdzia 21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium Matki Bozej w Czestochowie) Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, fgurka.W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem. Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy. Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

II. PRZEBIEG MODLITWY: [starajmy się zachować kolejność]

1.modlitwa do Boga Ojca: Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata. Niestety my, grzesznicy, często nie potrafmy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodakówdziecko poczęte, które jest przejawem obftości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (imprimatur N. 5375/2020)

2. modlitwa osobista/rodzinna: MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU: Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszychrodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy omodlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszegoStwórcy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (imprimatur N. 5375/2020)

3. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łask awości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź niepr awość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej win y *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem niepr awość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed T obą,

Abyś okazał się spr awiedliwy w swym wyr oku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążon y winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matk a.

A Ty masz upodobanie w ukrytej pr awdzie, *

naucz mnie tajemnic mądr ości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty , *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał r adość i wesele, *

niech się r adują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie ser ce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbier aj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi r adość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarn ym.

Będę nieprawych nauczał dr óg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od k ary za kr ew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język spr awiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić T woją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie r adujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiar ą jest duch skruszon y, *

pokornym i skruszon ym sercem Ty, Boże, nie gar dzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz pr awe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na T woim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, ter az i zawsze, *

i na wieki wiek ów. Amen.

4.Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli

wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia

można odmówić wszystkie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.

Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa

została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co możliwie

najlepsze swoim dzieciom.

Odwagi!

W górę serca!

Hasło roku duszpasterskiego 2020-2021

Licznik

Liczba wyświetleń:
1962241

PAMIĘTAJMY O NASZYCH WIELKICH

100 rocznica urodzin św.Jana Pawła II

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Dzisiaj jest

wtorek,
11 maja 2021

(131. dzień roku)

XXVIII PP DL Jasna Góra 2020

Grupa 5 zgorzelecka rusza 1 VIII

01.08 Oława - Czepielowice - 24,6 km