Renowacja Misji świętych 11 - 15.03.2018 r.

NAPEŁNIENI

DUCHEM  ŚWIĘTYM 

o. Emilian

                    RENOWACJA  MISJI  PARAFIALNYCH

Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu

11 – 15 marca 2018 r.

NIEDZIELA – 11 marca

godz.   7.00  –  Msza św. z nauką wprowadzającą

godz.   9.00  –  Msza św. z nauką wprowadzającą

godz. 10.30  –  Msza św. z nauką wprowadzającą

godz. 12.00  –  Msza św. z nauką wprowadzającą

godz. 18.30  –  Msza św. z nauką wprowadzającą

godz. 21.00  –  Uroczysty Apel Maryjny

                          z Procesją Różańcową

PONIEDZIAŁEK – 12 marca 

godz.   8.30  –  Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00  –  Nauka dla dzieci – klasy I-III

godz. 11.00  –  Nauka dla dzieci – klasy IV-VI

godz. 12.00  –  Nauka dla dzieci – klasy VII;

                         II i III Gimnazjum

 godz. 15.00  –  Godzina Miłosierdzia

 godz. 18.00  –  Msza św. z nauką ogólną           

 godz. 19.30  –  Msza św. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i pracującej

 godz. 21.00  –  Uroczysty Apel Maryjny

                           z Procesją Różańcową

WTOREK – 13 marca 

 godz.   8.30  –  Msza św. z nauką ogólną

 godz. 10.00  –  Nauka dla dzieci – klasy I-III

 godz. 11.00  –  Nauka dla dzieci – klasy IV-VI

 godz. 12.00  –  Nauka dla dzieci – klasy VII;

                          II i III Gimnazjum

 godz. 15.00  –  Godzina Miłosierdzia

 godz. 18.00  –  Msza św. z nauką ogólną

 godz. 19.30  –  Msza św. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i pracującej

 godz. 21.00  –  Uroczysty Apel Maryjny

                          z Procesją Różańcową

ŚRODA – 14 marca 

godz.   8.30  –  Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00  –  Nauka dla dzieci – klasy I-III

godz. 11.00  –  Msza św. dla pozostałych klas

godz. 15.00  –  Godzina Miłosierdzia

godz. 18.00  –  Msza św. z nauką ogólną

godz. 19.30  –  Msza św. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i pracującej

godz. 21.00  –  Uroczysty Apel Maryjny

                          z Procesją Różańcową

CZWARTEK – 15 marca 

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 godz.   7.30 – 9.00 – Spowiedź święta

 godz.   8.30 –  Msza św.  z nauką ogólną

 godz. 15.00 –  Godzina Miłosierdzia

 godz. 16.00 – 18.30 – Spowiedź święta

 godz. 18.00 –  Msza św. z nauką ogólną 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

 

MISJE ŚWIĘTE NA JUBILEUSZ 100 –LECIA OBJAWIENIA SIĘ M. B. FATIMSKIEJ 7–14 MAJ 2017 r.

o.Emilian

MISJE ŚWIĘTE NA  JUBILEUSZ 100 –LECIA OBJAWIENIA SIĘ M. B. FATIMSKIEJ   7–14  MAJ  2017 r.

 

Umiłowany Księże Proboszczu, Księża Współpracownicy,  

Bardzo nam Drodzy  Parafianie !!!

 

W pierwszych słowach przesyłamy całej Waszej rodzinie parafialnej bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrowienia tym serdeczniejsze, że już wkrótce przybędziemy do Was, aby Wam głosić wielką Miłość Boga, która przyszła do nas w Osobie Chrystusa Zbawiciela,  przez Niepokalane łono Maryi Panny. To właśnie Jezus sam nas zapewnił, że: „...Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne...   / J 3,16; /.

Rok JUBILEUSZU 100 –lecia objawienia się Maryi Dziewicy jest dla naszej Ziemi rokiem wielkiej Bożej Miłości i Miłosierdzia oraz znakiem, że to my właśnie, my tutaj obecni, jesteśmy dziećmi umiłowanymi Maryi, to nas wybrał Bóg, byśmy chronieni Jej Opieką doszli do zbawienia i pomogli innym w zbawieniu duszy. Niepokalane Serce Maryi pozwoli nam bezpiecznie żyć na długie lata, całym bogactwem nowych Darów i Łask, gdyż temu Sercu zostało dedykowane zbawienie całego  świata.

 

 Największe i najpiękniejsze nawet Dary można przyjąć i wykorzystać, a można także odrzucić i zmarnować. Miłosierdzie wobec naszych win i grzechów, dzisiejszego dnia tak cudownie przyzywane  i wysławiane – Bo dzisiaj Niedziela Miłosierdzia, oraz Radość wypływająca z obecności pośród nas Maryi – Matki Boga, pobudziły Waszych Pasterzy i wielu wiernych, do przygotowania Misji, ale powinny pobudzić także pozostałych, abyśmy wszyscy, jak jedna rodzina, przyjęli łaskę Zbawienia i okazali Bogu i Jego Matce należną cześć, uwielbienie i wdzięczność.

Misje parafialne, to nie jakaś nowa dodatkowa uroczystość, to nawet nie Dni Skupienia, czy Rekolekcje, ale to wydarzenie zbawcze, to działanie samego Jezusaktóryw te właśnie dni nawiedza Waszą parafię swoją Mocą, aby każdego na nowo zbawić. Misje są najskuteczniejszym środkiem odnowy życia religijnego i moralnego, tak pojedynczego człowieka, jak całych środowisk, w których żyjemy. Z tej racji Misje ogarniają wszystkich ludzi, wszystkie grupy i stany społeczności parafialnej: dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież na wszystkich poziomach edukacji, aż po studiujących akademików, ojców i matki, mężczyzn i kobiety, starszych, szczególnie chorych, osoby samotne, młodych małżonków, rodziców i całe rodziny, a także naszych drogich zmarłych.

Misje chcą przede wszystkim przeniknąć głębię osobowości, umocnić władze duchowe człowieka: serce, wolę, rozum, dlatego odnoszą się do każdego z Was zapraszając wszystkich: i tę cząstkę wierną, praktykującą, zgromadzoną przy Chrystusie, wokół Jego ołtarza i Jego kapłanów, którą stanowicie właśnie Wy, drodzy Bracia i Siostry, ale także tę grupę parafian obojętnych, nierzadko zbuntowanych, skrzywdzonych, nieszczęśliwych, jakkolwiek toczy się ich życie, zawsze pozostają przecież naszymi krewnymi, czy przyjaciółmi, naszych bliskimi, braćmi czy siostrami. Oni nie są gorsi, nie mogą być zostawieni sami sobie, przeciwnie, to my mamy przecież nakaz dbać nie tylko o swoje zbawienie, ale zanieść i dać odczuć zbawienie także innym.

Istotnym warunkiem powodzenia każdych Misji jest wasza CZYNNA WSPÓŁPRACA z Waszymi kapłanami i nami - misjonarzami. Wy jako „misjonarze w domu” przygotowujcie już teraz – na 2 tygodnie przed misjami – siebie osobiście i otoczenie przez modlitwę, dobre słowo, wyrzeczenia, uczynki miłosierdzia. Zainteresujcie Misjami innych, mówcie o nich w swoich środowiskach, docierajcie do tych, którzy są z dala od Kościoła i od sakramentów. Taka postawa jest kluczem do powodzenia każdych Misji! Wola Chrystusa Pana: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak  i Ja was posyłam...” oraz „ Mam także inne owce... nie z tej owczarni. I je muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu Mego”. / J 20, 21; 10,16 / musi stać się programem i pragnieniem serca każdego z nas!!!

Celem Misji jest ponowne opowiedzenie się za Chrystusem Zmartwychwstałym Królem Miłosierdzia,  Wybranie Chrystusa Jedynym - moim Panem i Zbawicielem, a drogą mego życia droga Ewangelii Chrystusowej i Wiary Świętej w Kościele Katolickim. Tego ponowienia dokona każdy parafianin, każda Rodzina, a przez to cała Parafia. Przez oddanie się wszystkich pod opiekę NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, które ostatecznie zatryumfuje nad światem staniemy się jednym sercem, bijącym dla wspólnoty parafii i całego Kościoła.

Przez siedem dni misyjnych będziemy głosić Wam Słowo Boże – centralną prawdą Radosnej Nowiny: „Bóg Jest Miłością”, Bóg jest Miłością w Sobie samym i dla nas. Jezus Chrystus ukrzyżowany za nas, ze swoim sercem, otwartym włócznią, jest najbardziej wzruszającym objawieniem Miłości Ojca, wobec nas: „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego... nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał..”. W Nim ukazał Baranka:, „ który gładzi grzechy świata...” biorąc je od nas, na siebie. Żadne słowo, nawet objawiające Słowo Boga, nie było zdolne bardziej ukazać prawdy o Bożej miłości do człowieka, niż przebite Serce Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła krew i woda. To właśnie stanowi Zbawienie człowieka, a pochodzi z jedynego źródła: Miłosiernego Serca Zbawiciela. Jak dobrze się składa, że do tego największego przymiotu Boga prowadzi nas Maryja Niepokalana Matka Zbawiciela  i nasza najlepsza Pomoc i Obrona.                                  

Kim jesteśmy My – Misjonarze ?

Należymy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, popularnie nazywanego Zgromadzeniem Księży Pallotynów. Zgromadzenie nasze słynie z drukarni Pallottinum, która jako jedyna drukowała i drukuje Biblię Tysiąclecia i wszystkie księgi kościelne i liturgiczne. Słyniemy też z prężnej działalności misyjnej, w wielu krajach świata, na wszystkich kontynentach, a w kraju także z szerokiej działalności apostolskiej, szczególnie w propagowaniu Kultu Miłosierdzia Bożego i Kultu Matki Bożej FatimskiejRównież nawiedzenie figury M.  B. Fatimskiej  przeżywane w wielu Diecezjach zostało zlecone właśnie nam – Pallotynom, ponieważ to my służyliśmy Maryi, gdy nawiedzała całą Ojczyznę, a także my prowadzimy słynne już, daleko poza Polskę i Europę, Sanktuarium Fatimskie w Zakopanem, wybudowane jako podziękowanie za ocalenie Papieża Jana Pawła II po zamachu – które On sam konsekrował.

W tym duchu przybędziemy do Waszej parafii, prosząc Niepokalane Serce Matki Bożej,   i Świętych Patronów Waszych, zwłaszcza Świętego Jana Chrzciciela, o orędownictwo i wspomożenie. Cieszymy się na to Misyjne spotkanie na Waszej Zgorzeleckiej dolnośląskiej ziemi i spodziewamy się, iż nikogo z Was nie zabraknie oraz, że przyjmiecie naszą posługę, jakby posługę samego Jezusa.

Módlcie się w naszej intencji, jak i my / całe Zgromadzenie / o Was pamiętamy w naszych modlitwach i ofiarach kapłańskich! „Szczęść Boże” w przygotowaniu przed misyjnym i Waszym życiu osobistym! Do bliskiego zobaczenia.

 

 o. Emilian SAC  i o. Andrzej SAC   – misjonarze - pallotyni

Plan Misji Świętych 7 - 14 maja 2017 r.

PLAN MISJI ŚWIĘTYCH 

NIEDZIELA 7 maja

Bóg tak umiłował świat...

Msze św.: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.30

             – nauki wprowadzające

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową

PONIEDZIAŁEK 8 maja

Chrystus Królem naszego życia

Dzień modlitw w intencji Kobiet naszej Parafii

godz. 09.00 – Msza św. z nauką ogólną i nauka stanowa dla Niewiast

godz. 11.00 – Nauka dla dzieci – klasy I-III

godz. 12.00 – Nauka dla dzieci – klasy IV-VI

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną i nauka stanowa dla Niewiast

godz. 20.00 – Msza św. dla młodzieży

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową

WTOREK 9 maja

Grzech i jego skutki w naszym życiu

Dzień modlitw w intencji Mężczyzn naszej Parafii

I DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

godz. 08.00 - 09.00 i godz. 16.00 – 18.00

godz. 09.00 – Msza św. z nauką ogólną i nauka stanowa dla Mężczyzn

godz. 11.00 – Nauka dla dzieci – klasy I-III

godz. 12.00 – Nauka dla dzieci – klasy IV-VI

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną i nauka stanowa dla Mężczyzn

godz. 20.00 – Msza św. dla młodzieży

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową 

ŚRODA 10 maja 

Maryja – najpiękniejszą reakcją Boga na grzech

Sens cierpienia i umierania

godz. 08.30 – Nowenna do MBNP

godz. 09.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich, szczególnie chorych, starszych, cier-piących z namaszczeniem św. Olejem i błogosławieństwem indywidualnym parafian

godz. 11.00 – Msza św. dla dzieci

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 18.00 – Msza św. na cmentarzu, procesja i modlitwa za zmarłych

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową

CZWARTEK 11 maja

Niepokalane Serce źródłem pojednania z Bogiem i człowiekiem

Dzień przebłagania Boga i pojednania się parafian 

II DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

godz. 08.00 – 09.00 i godz. 16.00 – 18.00

godz. 09.00 – Nabożeństwo Pojednania w Parafii, Msza św.

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 18.00 – Nabożeństwo Pojednania w Parafii, Msza św.

godz. 20.00 – Nabożeństwo Pojednania w Parafii, Msza św.

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową 

PIĄTEK 12 maja

Krzyż Chrystusa mocą naszej wiary

Dzień postu o chlebie i wodzie

godz. 09.00 – Msza św. dla tych, którzy nie mogą być wieczorem

godz. 18.00 – Droga Krzyżowa z krzyżem misyjnym po ulicach naszej parafii, ustawienie krzyża misyjnego, wyznanie wiary i Msza św.

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWA

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową 

SOBOTA 13 maja

Niepokalane Serce Maryi ratunkiem dla świata

Dzień błogosławieństwa całej Parafii i świętowania w rodzinach

godz. 09.00 – Msza św. z nauką i błogosławień-stwem osób samotnych, wdów i wdowców

godz. 10.30 – Msza św. dla Małżonków Jubilatów. Podczas Mszy odnowienie przyrze-czeń małżeńskich i indywidualne błogosławieństwo każdej pary

godz. 12.00 – Msza św. dla młodych małżeństw, błogosławieństwo niemowląt, dzieci przedszkolnych, a także ojców i matek oczekujących narodzin potomstwa

godz. 18.00 – Msza św. dla Małżonków Jubilatów. Podczas Mszy odnowienie przyrze-czeń małżeńskich i indywidualne błogosławieństwo każdej pary

godz. 21.00 – uroczysty Apel Maryjny z Procesją Różańcową

NIEDZIELA 14 maja

Poświęcenie siebie i świata Najświętszemu Sercu Maryi

Uroczyste TE DEUM LAUDAMUS

Msze św.: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

Hasło roku duszpasterskiego 2020

Licznik

Liczba wyświetleń:
1719287

PAMIĘTAJMY O NASZYCH WIELKICH

100 rocznica urodzin św.Jana Pawła II

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Dzisiaj jest

niedziela,
31 maja 2020

(152. dzień roku)

XXVII PP DL Jasna Góra 2019

Szczegóły w grupie PIELGRZYMKI