• ółążść‡

Rok św. Józefa

Rok św. Józefa

 8 grudnia Papież podpisał List Apostolski „Patris corde” (>>czytaj<<)

w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego

„Rok św. Józefa” dekret o odpustach zupełnych (>>zobacz<<)

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Sonda

Czy podczas wakacyjnych wyjazdów odwiedzasz sanktuaria i znane miejsca pielgrzymkowe?

Tak, staram się odwiedzić takie miejsce w każde wakacje.

Tak, zawsze szukam sanktuarium w pobliżu miejsca wypoczynku.

Nie, nawet nie pomyślałem/am, o takiej możliwości.

Spróbuję to zrobić w tym roku.


MODLITWA MAŁŻEŃSKA

Boże, dziękujemy Ci za szczęśliwe dni naszego małżeństwa.

Dziękujemy Ci za poranki, gdy budzimy się zadowoleni z siebie nawzajem, z naszej pracy, naszych dzieci, naszego domu i z siebie samych.

Dziękujemy Ci za czas, gdy rozmawiamy ze sobą, i za czas, gdy rozumiemy się bez słów, a nawet gestów.

Dziękujemy Ci za nasze domowe zacisze, za nasz czas wolności, za wzajemne zaufanie.

Dziękujemy Ci za to, że nie musimy ograniczać i tłumić siebie nawzajem, że nauczyliśmy się szanować siebie tak, aby szanować innych.

 

Dziękujemy Ci, Boże, że pomimo burz w naszym małżeństwie osiągnęliśmy ten wymarzony brzeg.

RACHUNEK SUMIENIA DLA DZIECI

Zastanów się, jakie grzechy popełniłeś(łaś) i zapamiętaj je sobie.

 

Pytania wstępne:

Kiedy była moja ostatnia spowiedź?

Czy zataiłem jakiś grzech ciężki?

Czy naprawiłem wyrządzoną szkodę?

Czy wypełniłem zadaną pokutę?

Którego grzechu unikałem szczególnie od ostatniej spowiedzi?

 

l przykazanie - pacierz

Czy opuszczałem pacierz?

Czy modliłem się nienabożnie?

Czy uczyłem się katechizmu?

Czy poprawiłem się od ostatniej spowiedzi?

2 przykazanie - imiona święte

Czy wymawiałem lekkomyślnie imiona święte?

Czy kląłem?

 

3 przykazanie - Msza święta

Czy w niedzielę i święta nakazane opuściłem mszę świętą z własnej winy? Ile razy?

Czy z własnej winy spóźniłem się na mszę świętą?

Czy nie uważałem podczas kazania?

Czy zachowałem się w kościele nie pobożnie?

Czy w niedzielę pracowałem bez potrzeby?

 

4 przykazanie - rodzice i przełożeni

Czy byłem rodzicom nieposłuszny?

Czy chętnie pomagałem rodzicom?

Czy modliłem się za rodziców?

Czy im szorstko odpowiadałem?

 

5 przykazanie -- krzywda i zgorszenie

Czy gniewałem się?

Czy kłóciłem się z kimś?

Czy biłem kogo?

Czy kogo przezywałem?

Czy dręczyłem zwierzęta?

Czy oglądałem program filmowy i telewizyjny niedozwolony dla dzieci?

 

6 i 9 przykazanie - czystość

Czy dobrowolnie myślałem a rzeczach nieczystych? Ile razy?

Czy mówiłem o rzeczach nieczystych? Ile razy?

Czy brzydko się bawiłem? sam? z kim? Ile razy?

 

7 i 10 przykazanie - cudza własność

Czy ukradłem coś? Co? Komu?

Czy niszczyłem cudze rzeczy? Jakie?

Czy chciałem coś ukraść?

 

8 przykazanie - kłamstwo

Czy kłamałem? Po co?

Czy obmawiałem kogo?

 

Inne grzechy:

Czy w dni postne jadłem mięso?

Czy nie wynosiłem się ponad inne dzieci z powodu ubioru, powodzenia w nauce itp.?

Czy byłem uparty?

Czy byłem, łakomy?

Czy jadłem zbyt dużo?

Czy byłem zazdrosny? o kogo?

Czy byłem- leniwy?

Czy paliłem papierosy?

Czy piłem wódkę?

 

Czy zaniedbywałem obowiązków w szkole, w domu?

RACHUNEK SUMIENIA RODZINY

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE.

 

Czy wierzę, że Pan Bóg jest moim jedynym bogactwem, jedynym źródłem miłości. Tym, który zaradza mojemu ubóstwu?

Czy staję przed Bogiem z otwartym sercem i z rękami wyciągniętymi w geście prośby czy może dyktuję Mu moje prawa i przechwalam się zasługami?

Czy na modlitwie poddaję się działaniu Bożego słowa, aby przemieniało moje życie czy może używam tego słowa jako środka dla osiągnięcia własnych celów?

Czy w naszym domu jest obecna modlitwa małżeńska i rodzinna?

 

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI.

 

Czy wierzę w Dobrą Nowinę, którą Bóg w Jezusie przezwycięża moją samotność i cierpienie czy też zamykam się w jałowym narzekaniu?

Czy w cierpieniu, nieszczęściu, w trudach życia, jestem przekonany, że Jezus cierpi ze mną i za mnie?

Czy w chwilach cierpienia umiem się zdobyć na ufną modlitwę czy też zamykam się w niemej rozpaczy?

Czy wobec cierpień i chorób bliźnich daję świadectwo o Bogu Pocieszycielu czy też uciekam z obawy, by nie mieć udziału w ich brzemieniu?

Czy w naszej rodzinie słuchamy Jezusa, który mówi do nas przez karty Pisma Świętego?

 

BŁOGOSŁAWIENI CISI, ALBOWIEM ONI NA WŁASNOŚĆ POSIĄDĄ ZIEMIĘ.

 

Czy wierzę, że łagodność i przebaczenie są silniejsze od przemocy i zemsty czy też pokładam ufność w sile?

Czy doświadczając niesprawiedliwości szukam dróg porozumienia czy też poddaję się uczuciu niechęci?

Czy w miejscu pracy, w mojej rodzinie potrafię docenić ludzi, z którymi się stykam? Czy umiem ustąpić drugiemu czy też za wszelką cenę usiłuję narzucić wszystkim własne zapatrywania i pomysły, lekceważąc lub niszcząc drugich?

 

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ.

 

Czy wierzę, że w Jezusie Chrystusie Bóg obdarza mnie miłością i wyrywa z niewoli lęku? Czy pamiętam, że Bogu mogę zawsze ufać, choć nie widzę Go oczami ciała?

Czy przed Bogiem prawdy i wolności staję ze szczerą pokorą, bez ukrywania swoich wad i grzechów czy też jak faryzeusz wynoszę się z powodu swych uczynków?

Czy wtedy, gdy moje oczy nie potrafią dostrzec miłości Boga, jaśniejącej w każdej sytuacji, proszę aby swoim światłem uleczył mnie ze ślepoty?

 

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI.

 

Czy wierzę, że tylko Bóg może obdarzyć pokojem, jakiego szuka świat?

Wprowadzanie pokoju wymaga daru z siebie. Czy potrafię innym poświęcić swój czas i siły, aby przybliżyć ich do pełni życia, czy też szukam tylko zaspokojenia własnych interesów?

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Czy jestem wrażliwy na potrzeby rodzin bezdomnych, bezrobotnych, głodnych? Czy swoim stylem życia przyczyniam się do sprawiedliwego podziału dóbr.

Czy znam prawa Boże i czy zabiegam o to, by były wprowadzane w życie?

 

JAN PAWEŁ II, JUBILEUSZ RODZIN, RZYM,

 

14 PAŹDZIERNIKA 2000 R.

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, Tyś umarł za grzechy świata i za moje grzechy. Tyś dla mnie tak wycierpiał. Wiem jak bardzo Ty mnie kochasz, bo z miłości dla mnie przelałeś ostatnią kroplę krwi ażeby mnie zbawić.

O mój Jezu, dlaczego masz cierniową koronę na głowie? Z miłości dla mnie!

O mój Jezu, dlaczego masz bok Twój święty przebity? Z miłości ku mnie!

O mój Jezu; dlaczego masz ręce i nogi gwoździami przebite? Z miłości dla mnie!

O mój Jezu, dlaczego umarłeś na krzyżu? Z miłości dla mnie!

O mój Jezu; Tyś tak dobry, a ja Ciebie obraziłem grzechami moimi. O jak mi żal! Jak smutną jest dusza moja! - Już nie chcę więcej grzeszyć. O Jezu wspieraj mnie łaską swoją. Spraw abym Cię kochał coraz więcej. - Amen.

 

 

 

Nie zniechęcaj się, ale przychodź do mnie po przebaczenie, Ja zawsze jestem gotów ci przebaczyć. Ile razy Mnie o to poprosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie Moje. ...twój Bóg

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie eleison, - Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, -

Duchu Święty, Boże, -

Święta Trójco, jedyny Boże, -

Święta Maryjo, - módl się za nami.

 

Święty Józefie, -

Przesławny Potomku Dawida, -

Światło Patriarchów, -

Oblubieńcze Bogarodzicy, -

Przeczysty Stróżu Dziewicy, -

 

Żywicielu Syna Bożego, -

Troskliwy Obrońco Chrystusa, -

Głowo Najświętszej Rodziny, -

Józefie najsprawiedliwszy, -

Józefie najczystszy, -

 

Józefie najroztropniejszy, -

Józefie najmężniejszy, -

Józefie najposłuszniejszy, -

Józefie najwierniejszy, -

Zwierciadło cierpliwości, -

 

Miłośniku ubóstwa, -

Wzorze pracujących, -

Ozdobo życia rodzinnego, -

Opiekunie dziewic, -

Podporo rodzin, -

 

Pociecho nieszczęśliwych, -

Nadziejo chorych, -

Patronie umierających, -

Postrachu duchów piekielnych, -

Opiekunie Kościoła Świętego, -

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

 

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się:

 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. FAUSTYNY

Kyrie eleison - Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo - módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

 

Święta Faustyno - módl się za nami.

Córo ubogiego polskiego ludu

Od dzieciństwa znana z pobożności

Od młodości kierowana Bożymi pouczeniami

Od pracy służącej wezwana na służbę samemu Chrystusowi

 

Chlubo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zwana przez nowicjuszki "teologiem", dzięki budującym rozmowom

Pełna uwielbienia dla Stwórcy za ogrom i piękno Jego dzieł

Zjednoczona z Bogiem niezależnie od zajęć i okoliczności życia

Stale obcująca z Najświętszą Trójcą we wnętrzu swej duszy

 

Prowadzona przez Dzieciątko Jezus drogą pokory i prostoty serca

Pouczana przez Mistrza ukrytego w Najświętszym Sakramencie

Utwierdzona w swojej misji wstrząsającym widokiem czyśćca i piekła

Obarczona ciężkim krzyżem choroby i słabości

Mimo słabego zdrowia podejmująca w duchu ofiary wyczerpujące prace

 

Ciężko doświadczona przez siostry nie znające twej drogi

Pełna miłości i słodyczy wobec zadających cierpienia

Cierpliwa i spokojna wśród bolesnych prób i upokorzeń

Naznaczona ukrytymi ranami Ukrzyżowanego

Obdarzona udziałem w Jezusowym kielichu męki i goryczy

 

Do cierpień dopuszczonych przez Boga dodająca surowe umartwienia

Wyniszczona na polu heroicznej walki o dusze

Nazwana przez Jezusa "hostią" i "ofiarą"

Ochłodo i rozkoszy Serca Jezusowego

Podtrzymywana w męce przez obcowanie z mieszkańcami Nieba

 

Wybranko Maryi, wezwana do ćwiczenia się w cnotach Jej najmilszych

Zaszczycona przez Jezusa, na prośbę Maryi, złotym pasem czystości

Obsypana pociechami niebiańskimi za cenę wyrzeczenia się radości ziemskich

Oczyszczona przez ciemności i rozterki wewnętrzne

wśród burz i pokus zawsze wierna woli Bożej

 

Wprowadzona na szczyt mistycznego zjednoczenia z Bogiem

Żywy obrazie Boga nie ograniczonego w swoim miłosierdziu

"Sekretarko" Jezusa Miłosiernego

Powołana do wskazania światu naczynia, którym może czerpać ze Źródła Miłosierdzia

Wzorze bezgranicznej ufności pokładanej w Bogu i w Jego miłosierdziu

 

Przez swój "Dzienniczek" nauczycielko uczonych i prostaczków

Pouczona przez Boga o stanie dusz ludzkich oraz o ich powołaniu

Miłosierna wspomożycielko ubogich

Apostołko zagrożonych grzeszników

Drogowskazie dla dusz zagubionych i wątpiących w swoje zbawienie

 

Mężna pogromczyni szatana, ciesząca się w walce z nim uznaniem Jezusa

Ratunku konających wśród leków i pokus

Orędowniczko wyznających grzechy w trybunale Bożego Miłosierdzia

Wspomożycielko spowiedników i kierowników duchowych

Ofiaro całopalna za Polskę, świat i Kościół

 

Orędowniczko swojej ojczyzny przed tronem Boga

Przewodniczko zastępu dusz, niosących swój krzyż z radością

Szafarko łask, udzielanych ziemi strumieniach Wody i Krwi z Serca Jezusa

Opiekunko apostołów, niosących światu orędzie wiecznego zbawienia

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

- Módl się za nami, święta Faustyno

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

 

 

Boże, nasz Ojcze, Ty nie chcesz karać grzeszników, lecz okazujesz im swoje nieskończone miłosierdzie, jeśli tylko podążają z naczyniem ufności do strumieni Wody i Krwi z przebitego Serca Jezusowego. Skoro pouczyłeś nas o tej ufności i zasadach duchowego wzrostu przez przykład życia oraz pisma świętej Faustyny, wysłuchaj jej modlitw za nami i pozwól nam iść bez przeszkód droga wskazaną przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

Jezu cichy i pokornego serca.

Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

LITANIA DO ŚWIĘTEJ RITY, PATRONKA SPRAW TRUDNYCH I BEZNADZIEJNYCH

Kyrie elejson,

Chryste elejson,

Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się nad nami.

Niepokalana Dziewico,

Królowo nieba i ziemi,

Matko Serca Najświętszego,

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.

Święta Rito, wzorze pokory,

Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą,

Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela,

Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela,

Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała,

Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła,

Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła,

Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała,

Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła,

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli,

Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą,

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli,

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali,

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały,

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali,

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali,

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K:Módl się za nami Święta Rito!

W:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

 

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną.

 

Przez Chrystusa Pana naszego.

Hasło roku duszpasterskiego 2020-2021

Licznik

Liczba wyświetleń:
1962304

PAMIĘTAJMY O NASZYCH WIELKICH

100 rocznica urodzin św.Jana Pawła II

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Dzisiaj jest

wtorek,
11 maja 2021

(131. dzień roku)

XXVIII PP DL Jasna Góra 2020

Grupa 5 zgorzelecka rusza 1 VIII

01.08 Oława - Czepielowice - 24,6 km