• ółążść‡

Rok św. Józefa

Rok św. Józefa

 8 grudnia Papież podpisał List Apostolski „Patris corde” (>>czytaj<<)

w 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego

„Rok św. Józefa” dekret o odpustach zupełnych (>>zobacz<<)

Święta

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Sonda

Czy podczas wakacyjnych wyjazdów odwiedzasz sanktuaria i znane miejsca pielgrzymkowe?

Tak, staram się odwiedzić takie miejsce w każde wakacje.

Tak, zawsze szukam sanktuarium w pobliżu miejsca wypoczynku.

Nie, nawet nie pomyślałem/am, o takiej możliwości.

Spróbuję to zrobić w tym roku.


Franciszkański Zakon Świeckich w Kościele polskim
Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z nazwą tercjarz franciszkański lub III Zakon św. Franciszka. Czym jest III Zakon i kim są dziś tercjarze? Gdzie możecie ich spotkać dzisiaj i jak się z nimi skontaktować?

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania poniżej zamieszczamy syntetyczną informację na temat istnienia i działania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kościele w Polsce. Celem naszym jest podzielenie się rzeczywistością naszego życia w czasie obecnym oraz promocja FZŚ w kościołach lokalnych jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia apostolskiego w dziele ewangelizacji i życia wartościami chrześcijańskimi.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 15 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła katolickiego i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach, działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ "wyższe kierownictwo" (kan. 303). Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa. Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie. Siedzibą Rady Narodowej FZŚ jest klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej (OFM) w Warszawie, ul. Modzelewskiego 98a.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, bł. Antoni Rewera, członek Rady Głównej III Zakonu Św. Franciszka oraz gen. Józef Haller, artysta malarz Jacek Malczewski i inni.

W 2003 roku Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce obchodził 25. rocznicę zatwierdzenia przez Ojca Świętego Pawła VI odnowionej Reguły FZŚ.

FZŚ jest organizmem w łonie Kościoła lokalnego, w Nim żyje i w Nim wydaje owoce. Dlatego przez Kościół także winien być otoczony szczególną troską. Istnienie wspólnot franciszkanów świeckich nie ogranicza się jedynie do parafii i klasztorów franciszkańskich, lecz otwarte jest na parafie diecezjalne.

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej - licznej rzeszy sióstr i braci w całej Polsce- i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Hasło roku duszpasterskiego 2020-2021

Licznik

Liczba wyświetleń:
1962283

PAMIĘTAJMY O NASZYCH WIELKICH

100 rocznica urodzin św.Jana Pawła II

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Dzisiaj jest

wtorek,
11 maja 2021

(131. dzień roku)

XXVIII PP DL Jasna Góra 2020

Grupa 5 zgorzelecka rusza 1 VIII

01.08 Oława - Czepielowice - 24,6 km