Sakramenty

 

WYKAZ DOKUMENTÓW  POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I

KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

CHRZEST:

 

· akt urodzenia dziecka (odpis),

· dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),

· zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

 

BIERZMOWANIE:

 

· metryka chrztu,

· zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

· w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

 

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA:

 

· metryka chrztu dziecka.

 

 

MAŁŻEŃSTWO:

 

· aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,

· dowody osobiste,

· ostatnie świadectwo katechizacji,

· świadectwo bierzmowania,

· zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

· zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI:

 

· akt zgonu,

· zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

Hasło roku duszpasterskiego 2020

Licznik

Liczba wyświetleń:
1719284

PAMIĘTAJMY O NASZYCH WIELKICH

100 rocznica urodzin św.Jana Pawła II

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Dzisiaj jest

niedziela,
31 maja 2020

(152. dzień roku)

XXVII PP DL Jasna Góra 2019

Szczegóły w grupie PIELGRZYMKI